RSS Feed اشتراک برای آر.اس.اس

 

images51رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فریضه امر به معروف و نهی از منکر را مانند نماز و روزه ، واجب دانست و با تأکید بر اینکه انجام این فریضه را نباید در گروه خاصی محدود کرد و گفت:…

آحاد مردم را باید مسؤولانه به این امر مهم وارد کرد که در صورت همگانی شدن این فریضه، جامعه به صورت خود جوش اصلاح خواهد شد.