RSS Feed اشتراک برای آر.اس.اس

 

3m

دبیر ستاداحیاء امر به معروف استان خراسان : انحطاط، نتیجه فراموشی امر به معروف در جامعه است

دبیر ستاداحیاء امر به معروف و نهی از منکر گفت: نتیجه بی تفاوتی ها در جوامع انحطاط خواهد بود.
سید هاشم غیاثی که در جلسه دبیران شورای امر به معروف و نهی از منکر ادارات سخن می گفت، با بیان این مطلب افزود: نقطه آغازین انحطاط هر جامعه زمانی است که امر به معروف از بین رفته و نوعی بی تفاوتی در جامعه به وجود آمده باشد.

وی ادامه داد: یکی از اصلی ترین دلایل واقعه کربلا نیز به فراموشی سپرده شدن ارزشها و جایگزینی ضد ارزشها بود و امام حسین(ع) یکی از اهداف قیام خود را احیای امر به معروف و نهی از منکر می دانند.
غیاثی اظهار داشت: در حال حاضر نیز در جامعه ما بی تفاوتی کمی رسوخ پیدا کرده و افراد به دلیل برخی مقاومتها از امر به معروف و نهی از منکر پرهیز می کنند، بنابراین باید تلاش کرد تا مقاومتها شکسته شود و هیچ کسی از امر به معروف کردن ابایی نداشته باشد.
وی افزود: وظایف اصلی ستاد طراحی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای طراحی شده است، بنابراین دبیران شورای امر به معروف باید تلاش کنند تا به یک عامل تبدیل شوند و به وظیفه خود عمل کنند.
وی با اشاره به برخی مصادیق گفت: متأسفانه برخی فضاها با فضای حکومت اسلامی همگون نیست و برای همگون کردن چنین فضاهایی باید به امر به معروف و نهی از منکر وارد شد.
به گفته غیاثی، با ترویج معروفات و ظهور بیشتر آن در جامعه جایی برای بروز منکرات نخواهد بود.