RSS Feed اشتراک برای آر.اس.اس

 

images13

برخی از مدارس غیر دولتی رویکرد اسلامی ندارند

رئیس موسسه پژوهش برنامه ریزی درسی و نوآوری سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی از بررسی چگونگی رویکرد اسلامی مدارس بعد از گذشت ۳۰ سال از انقلاب اسلامی ایران خبر داد و گفت: در حال حاضر برخی از مدارس غیر دولتی رویکرد اسلامی ندارند…

به گزارش خبرنگار مهر، جمیله علم الهدی در نشست خبری که ظهر دو شنبه برگزار شد، با اعلام اینکه نخستین نشست مدیریت اسلامی مدارس پنج شنبه هفته جاری برگزار می شود، افزود: در این همایش قصد داریم رویکرد مدارسی را که اسلامی هستند، بررسی کنیم و سابقه فعالیت آنها را مورد مطالعه قرار دهیم.
وی ادامه داد: برخی از مدارس خصوصی هستند که از قبل از انقلاب سابقه فعالیت دارند و رویکرد آنها اسلامی است و ما قصد داریم نوع فعالیتهای آنها را مورد پژوهش قرار دهیم.
علم الهدی در پاسخ به این سئوال که آیا اصلا مدارس غیر اسلامی نیز در کشور وجود دارد که بخواهید فرق اداره اسلامی مدارس با غیر اسلامی را مورد بررسی قرار دهید و آیا به طور کلی این پژوهش نوع عملکرد آموزش و پرورش جمهوری اسلامی را در ۳۰ سال گذشته زیر سئوال نمی برد، گفت: در حال حاضر برخی از مدارس غیر دولتی رویکرد اسلامی ندارند و یا کمتر از مدارس دیگر اسلامی عمل می کنند.
رئیس موسسه پژوهش برنامه ریزی درسی و نوآوری سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی تصریح کرد: در واقع این پژوهش در نظر دارد که تفاوت مدیرانی که مدارس را با رویکرد اسلامی دارند را با مدارسی که با رویکرد غیر اسلامی اداره می شوند، بررسی کند.
وی افزود: والدین دانش آموزان از ما می پرسند که چرا تا قبل از اینکه فرزندشان به مدرسه بیاید حداقل چند سوره قرآن حفظ می کند اما بعد از ورود به مدرسه حتی نمازش را هم نمی خواند.