وظایف فرهنگ و هنر در اقامه نماز از نگاه مقام معظم رهبری

وظایف فرهنگ و هنر در اقامه نماز از نگاه مقام معظم رهبری

وظایف فرهنگ و هنر در اقامه نماز

مطالبات مقام معظم رهبری از “صدا و سیما” و “وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی” در پیام‌های به اجلاس نماز

الف) نهادهای فرهنگی

نشان دادن گوهر نماز

وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و صداوسیما از هنر به‌ویژه هنر سینما برای نشان دادن گوهر نماز و چهره نماز‌گزار بهره بگیرند. [۱]

توجه به نماز در همایش‌ها

در گردهمایی‌های علمی و فرهنگی و آموزشی و تبلیغی، نماز را در وقت خود همچون الهام‌بخش صداقت و هدایت به‌جای آورند. [۲]

همکاری با ستاد اقامه نماز

گزارش‌ها، گویای آن است که از سال گذشته تاکنون قدم‌های عملی قابل تقدیری در این راه برداشته شده است؛ ولی این از آنچه حق عظیم نماز در ایران اسلامی می‌‌‌طلبد بسی کمتر است. ان‌شاءلله همکاری همه دستگاه‌‌‌های اسلامی، اعم از آموزش و پرورش و دانشگاه‌‌‌ها و صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی و مطبوعات و دیگر نهادها و سازمان‌‌‌های مؤثر بتوانند شما را در مقصود مقدستان یاری دهد. [۳]

توجه ویژه به ترویج نماز

تلاش‌های فرهنگی و هنری و برنامه‌‌‌ریزی‌های آموزشی و غیره، همه باید به‌گونه‌‌‌ای طراحی و اجرا شود که نماز، با کیفیت مطلوب، روزبه‌روز در میان مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان رونق گیرد و همه به‌راستی از این چشمه‌‌‌ پاکی و روشنی بهره‌‌‌مند گردند. بی‌‌‌شک دستگاه‌های متعدد امور فرهنگی و آموزشی و صداوسیما و دست‌اندرکاران اداره‌‌‌ مساجد، بیش از دیگران باید احساس مسئولیت کنند.[۴]

ب) صداوسیما

ترویج اولویت‌دهی به نماز

رسانه‌‌‌ها و به‌خصوص صداوسیما با شیوه‌‌‌های گوناگون، نماز را معرفی و یادآوری کنند. همه‌‌‌جا و همیشه در رادیو و تلویزیون، نماز در اولویت گذاشته شود، و شوق ایمان و عطش یاد خدا در دل‌ها پدید آید. [۵]

آموزش نماز و رازهای آن

در صداوسیما، نماز همچون موضوعی که باید به همه آموخت، تلقی گردد و در برنامه‌‌‌ای جداگانه یا در دل برنامه‌های گوناگون، از آن سخن رود، و اعماق و رازها و درس‌های آن برای همه مردم بیان گردد. [۶]

ترویج هنری نماز

از برترین شیوه‌‌‌‌‌‌ها و فنی‌‌‌ترین و هنری‌‌‌ترین ابزارها باید بهره گرفته شود. نمایش نماز جماعت مهجوری، با جمع معدودی، آن‌هم از فرسودگان بی‌‌‌نشاط، ترویج نماز جماعت نیست؛ همچنان‌که پخش صدای اذان از رسانه‌‌‌های صوت و تصویر، کافی نیست. جوان‌های ما هزاران صف جماعت پرشور و حال در سراسر کشور تشکیل می‌‌‌دهند؛ مردم زیادی از آنان که فیلم‌‌‌های سینمایی در گزارش واقعیت‌‌‌های زندگی آنان ساخته می‌‌‌شود، اهل نماز و نیاز و تهجدند؛ حنجره‌‌‌‌‌‌های بسیاری ازروی ایمان و تعبد در هنگام اذان، صدا به این سرود معنوی بلند می‌‌‌کنند؛ گروه‌های انبوهی در هنگام نماز از کار روزانه دست کشیده، به مسجد رو می‌‌‌آورند؛ اینها می‌‌‌تواند در ساخت‌های هنری، چهره زیبا و ترغیب‌کننده این فریضه نجات‌بخش را به همه نشان دهد.[۷]

همکاری با ستاد اقامه نماز

گزارش‌ها، گویای آن است که از سال گذشته تاکنون قدم‌های عملی قابل تقدیری در این راه برداشته شده است؛ ولی این از آنچه حق عظیم نماز در ایران اسلامی می‌‌‌طلبد بسی کمتر است. ان‌شاءلله همکاری همه دستگاه‌‌‌های اسلامی، اعم از آموزش و پرورش و دانشگاه‌‌‌ها و صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی و مطبوعات و دیگر نهادها و سازمان‌‌‌های مؤثر بتوانند شما را در مقصود مقدستان یاری دهد. [۸]

نشان دادن گوهر نماز

وزارت ارشاد و سازمان تبلیغات و صدا و سیما از هنر به‌ویژه هنر سینما برای نشان دادن گوهر نماز و چهره نماز‌گزار بهره بگیرند. [۹]

توجه ویژه به ترویج نماز

تلاشهای فرهنگی و هنری و برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌های آموزشی و غیره، همه باید به گونه‌‌‌ای طراحی و اجرا شود که نماز، با کیفیت مطلوب، روز به روز در میان مردم به‌‌‌ویژه جوانان و نوجوانان رونق گیرد و همه به راستی از این چشمه پاکی و روشنی بهره‌‌‌مند گردند. بی‌‌‌شک دستگاه‌‌‌های متعدد امور فرهنگی و آموزشی و صدا و سیما و دست اندرکاران اداره مساجد، بیش از دیگران باید احساس مسئولیت کنند.[۱۰]

ج) هنرمندان

استفاده از زبان هنر

فلسفه نماز و تحلیل رازها و رمزهای آن با زبان هنر، در معرض دید همگان قرار گیرد تا هرکس به‌قدر ظرفیت خود از آن متمتع گردد.[۱۱]

کاری شایسته

هنرمندان عزیز با زبان شعر و قصه و نقاشی و جز اینها، و با آفرینش آثار هنری باکیفیت، بلکه برجسته، دست چیره هنر را به کاری چنین شایسته [ترویج نماز] مشغول سازند. [۱۲]

ترویج هنری نماز

از برترین شیوه‌‌‌‌‌‌ها و فنی‌‌‌ترین و هنری‌‌‌ترین ابزارها باید بهره گرفته شود. نمایش نماز جماعت مهجوری، با جمع معدودی، آن‌هم از فرسودگان بی‌‌‌نشاط، ترویج نماز جماعت نیست. همچنان‌که پخش صدای اذان از رسانه‌‌‌های صوت و تصویر، کافی نیست. جوان‌های ما هزاران صف جماعت پرشور و حال در سراسر کشور تشکیل می‌‌‌دهند، مردم زیادی از آنان که فیلم‌‌‌های سینمایی در گزارش واقعیت‌‌‌های زندگی آنان ساخته می‌‌‌شود، اهل نماز و نیاز و تهجدند، حنجره‌‌‌‌‌‌های بسیاری از روی ایمان و تعبّد در هنگام اذان، صدا به این سرود معنوی بلند می‌‌‌کنند، گروه‌های انبوهی در هنگام نماز از کار روزانه دست کشیده، به مسجد رو می‌‌‌آورند، این‌ها می‌‌‌تواند در ساخت‌های هنری، چهره زیبا و ترغیب کننده این فریضه نجات بخش را به همه نشان دهد. [۱۳]

پرسشی مهم از اهالی فرهنگ

اکنون این سؤال بسیار جدّی و مهم برای اینجانب مطرح است، که مسئولان اجرایی مخاطب این مطالبات تا چه حدّ به وظیفه خود عمل کرده‌‌‌اند؟ صدا و سیما، … وزارت ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، مراکز تولید سینمایی …‌‌‌ و دیگران، چه اندازه وظیفه‌‌‌ای را که در این پیام از آنان، خواسته شده است به انجام رسانده‌‌‌اند؟[۱۴]

کلیدواژه‌ها: مقام معظم رهبری، صدا و سیما، فرهنگ، هنر، وزارت ارشاد، اقامه نماز، مطالبات مقام معظم رهبری.


[۱]. پیام به سومین اجلاس نماز،۱۶/۶/ ۱۳۷۲٫

[۲]. همان.

[۳]. پیام به دومین اجلاس نماز،۲۱/۶/ ۱۳۷۱٫

[۴]. پیام به بیست و یکمین اجلاس نماز،۱۳/۶/ ۱۳۹۱٫

[۵]. پیام به اولین اجلاس نماز،۱۶/۷/ ۱۳۷۰٫

[۶]. پیام به چهارمین اجلاس نماز،۱۰/۶/ ۱۳۷۳٫

[۷]. پیام به یازدهمین اجلاس نماز،۱۵/۶/ ۱۳۸۰٫

[۸]. پیام به دومین اجلاس نماز،۲۱/۶/ ۱۳۷۱٫

[۹]. پیام به سومین اجلاس نماز،۱۶/۶/ ۱۳۷۲٫

[۱۰]. پیام به بیست و یکمین اجلاس نماز،۱۳/۶/ ۱۳۹۱٫

[۱۱].  پیام به اولین اجلاس نماز،۱۶/۷/ ۱۳۷۰٫

[۱۲]. پیام به سومین اجلاس نماز،۱۶/۶/ ۱۳۷۲٫

[۱۳]. پیام به یازدهمین اجلاس نماز،۱۵/۶ /۱۳۸۰٫

[۱۴]. همان.